Zpět
|Blog

Jaké jsou pravidelné měsíční povinnosti spojené s vedením mzdové agendy?

ukoly

Sjednáním pracovněprávního vztahu vznikají povinnosti nejen vůči zaměstnanci, ale také ve vztahu k různým institucím. Přinášíme přehled měsíčních povinností zaměstnavatele.

Máte alespoň jednoho zaměstnance a zvažujete vést mzdovou agendu svépomocí? Pak byste se měli seznámit se zákonnými povinnostmi, neboť za jejich neplnění hrozí vysoké pokuty. Pro vhled do problematiky jsme vypsali základní měsíční povinnosti zaměstnavatele.

PŘEHLED ÚKONŮ, KTERÉ ZAMĚSTNAVATELI UKLÁDÁ ZÁKON PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC

Jakmile jste uzavřeli pracovněprávní vztah, přihlásili zaměstnance k nemocenskému a sociálnímu pojištění a splnili ohlašovací povinnosti, čekají Vás následující měsíční úkony.

1. DO 20. KALENDÁŘNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE:

 • odvod zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny,
 • zaslání Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně,
 • odvod pojistného na sociální zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení,
 • zaslání Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách na Českou správu sociálního zabezpečení,
 • odvod daně z příjmu ze závislé činnosti,
 • odvod zálohy na důchodové spoření na účet příslušného finančního úřadu a podání Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.

2. K DATU VÝPLATNÍHO TERMÍNU:

 • výplata mzdy zaměstnanci,
 • vydání písemného dokladu zaměstnanci o jednotlivých složkách mzdy a provedených srážkách,
 • příprava mzdové závěrky pro účely účetnictví a archivace,
 • výkon rozhodnutí o srážkách ze mzdy k rukám oprávněné osoby.

3. PRŮBĚŽNÉ A TRVALÉ ÚKONY:

 • zjišťování případné insolvence zaměstnance,
 • vedení evidence o docházce do zaměstnání, směnách, přesčasech aj.,
 • vedení evidence o čerpání dovolené a nařizování jejího čerpání.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NEKONČÍ U PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH ODVODŮ

Výše jsme představili seznam měsíčních povinností zaměstnavatele. Doporučujeme však podrobně prostudovat zákoník práce a nový občanský zákoník nebo vedení mzdové agendy prokonzultovat s profesionály. Jakožto zaměstnavatel máte totiž řadu dalších zákonných povinností – ať už při samotném vzniku pracovněprávního poměru nebo při pravidelných ročních zúčtováních.