Zpět
|Novinky

Daňový balíček 2021 schválen

Novela zákona o daních

Po týdnech čekání, zda velkou daňovou novelu, která snižuje daňovou zátěž fyzickým osobám se středními a vyššími příjmy a přináší díru do veřejných rozpočtů o částky, které by stačily k financování resortu vnitra a obrany na jeden rok, jsme se konečně dočkali a 31. 12. 2020 vyšla ve sbírce zákonů a je účinná od začátku tohoto roku.

V co největší stručnosti bychom vám ji alespoň v zásadních bodech rádi představili:

Zákon o účetnictví

 • Účetní jednotky budou mít možnost zveřejnění účetní závěrku ve sbírce listin Obchodního rejstříku prostřednictvím místně příslušného správce daně z příjmů (na to, jak to učinit, čekáme na finanční správu ČR).

Zákon o daních z příjmů

 • Byl zrušen koncept tzv. „superhrubé“ mzdy pro účely výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a základem daně z příjmů tak bude opět po 18 letech hrubá mzda.
 • Zavádí se tzv. „stravenkový paušál“. Nově mají zaměstnavatelé možnost namísto stravenek poskytovat svým zaměstnancům nezdaněný příspěvek na jídlo v peněžní formě.
 • Ruší se solidární zvýšení daně a zavádí se dvě sazby daně – 15 % a pro příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2021 je to 1,7 mil. CZK) 23 %.
 • Základní sleva na poplatníka, fyzickou osobu, se zvyšuje o 3.000 Kč, tj. na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022.
 • Ruší se limit pro daňový bonus na vyživované děti, do 31.12.2020 činil 60 300 Kč/rok.
 • Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se ruší a daňovými náklady jsou účetní odpisy tohoto majetku. Toto pravidlo je možné použít i zpětně pro rok 2020.
 • Zvyšuje se limit pro rozpoznání dlouhodobého hmotného majetku ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. To samé platí pro technické zhodnocení. Toto pravidlo je možné využít i zpětně pro rok 2020.
 • Pro období od 1.1.2020 do 31.12.2021 jsou zavedeny mimořádné (rychlé) odpisy dlouhodobého hmotného majetku zařazené v 1. a 2. odpisové skupině.
 • Mění se zdanění úrokových příjmů z dluhopisů.

Zákon o spotřebních daních

 • Snižuje se sazba daně pro motorovou naftu o 1 Kč / litr.
 • Snižuje se nárok na vrácení daně z minerálních olejů pro potřeby zemědělské prvovýroby.
 • Zvyšuje se sazba daně z tabákových výrobků.
 • Zvyšuje se sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

Tyto body považujeme za nejzásadnější změny, které se dotknou každého z nás. V případě potřeby či dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

V případě dotazů kontaktujte některého z našich daňových poradců.