Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na říjen 2023

danovy kalendar

Zajistit si přehled nad daňovými povinnostmi a dodržovat klíčové termíny je pro správné řízení finančních záležitostí zásadní. Dnes vám přinášíme pravidelný daňový kalendář, který vás provede důležitými daty a termíny. Dodržováním těchto lhůt se můžete vyhnout sankcím a případným komplikacím. Následující informace shrnují významné daňové události pro říjen 2023.

Zaměstnavatelé mají povinnost do 20. 10. 2023 uhradit paušální zálohu za září 2023. Tato záloha je vlastně měsíčním odvodem úhrnu sražených záloh na dani z příjmů. Zálohy umožňují zaměstnavatelům rovnoměrné rozložení daňových povinností a minimalizují riziko nedoplatků při podání daňového přiznání. Finanční prostředky z těchto záloh putují do veřejných služeb a jiných státních projektů.

Plátci DPH si hlídají termín 25. 10. 2023

Pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH) je středa 25. 10. 2023 klíčovým datem. Musí do této lhůty totiž podat daňové přiznání a uhradit DPH za září 2023. To platí pro subjekty, které jsou povinné platit DPH na základě svých obchodních transakcí a příslušných částek. Datum 25. 10. 2023 je také termínem pro podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za září 2023.

Pro režim OSS platí konec října

Plátci DPH, kteří se zabývají dovozem zboží, musí do 31. 10. 2023 podat daňové přiznání a zaplatit daň v rámci režimu OSS (One Stop Shop). Tento režim usnadňuje mezinárodním obchodníkům správu daní.

Úterý 31. 10. 2023 je také konečným dnem pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH (tzv. Skupinová registrace), která chce být registrována od 1. 1. 2023. Toto datum platí také pro žádosti o zrušení členství v takové skupině k 31. 12. 2022 nebo pro změny ve skupinové registraci, například pro přidání či odebrání člena. Skupinová registrace pro účely DPH je dobrovolná registrace skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, jež jsou propojené finančními, majetkovými nebo personálními vazbami.

V říjnu je odvod daně za srpen i za září

Do pondělí 2. 10. 2023 musí poplatníci uhradit daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023 a do 31. 10. 2023 za září. Jde o specifické druhy příjmů (z dividend, dluhopisů apod.), které však finanční úřad odvádí přímo z příjmu, není tak nutné podávat daňové přiznání.

Termíny v daňovém kalendáři nemusíte hlídat sami. Můžete se obrátit na daňové poradce, kteří své znalosti a know-how využívají právě pro hlídání finančních záležitostí svých klientů.

Pokud máte zájem o další zprávy týkající se daňového poradenství, zpracování mezd nebo legislativy, podívejte se na naše další články.