Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na srpen 2023

danovy kalendar

Důležité termíny a povinnosti je dobré vést v patrnosti. Nejinak je tomu i u daňového kalendáře, který slouží k tomu, abyste měli všechny záležitosti týkající se daní v pořádku. Jen tak se vyhnete případným sankcím a jiným nepříjemnostem. A i když je léto v plném proudu a mnoho firem má v tomto období tzv. „okurkovou“ sezónu, nezapomeňte, že daně je třeba vždy platit včas. Proto dnes přinášíme srpnový přehled základních daňových termínů.

Do 21. 8. 2023 je u dani z příjmů nutné zaplatit paušální zálohu za červenec 2023, což je vlastně totožné s měsíčním odvodem úhrnu sražených záloh na dani z příjmů. Tento termín se týká zaměstnavatelů, kteří každý měsíc ze mzdy (či honoráře) svých zaměstnanců odvádí finančnímu úřadu daň z příjmů. Průběžným odvodem si zároveň rozkládají daňovou povinnost a minimalizují riziko nedoplatků při podání daňového přiznání.

Pro plátce DPH platí termín 25. 8. 2023

Pátek 25. 8. 2023 je dnem pro podání daňového přiznání a splatnost daně za červenec 2023 pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Plátci DPH na základě svých obchodních transakcí a částek, které se vztahují k DPH, podají daňové přiznání. Stejný termín platí také pro souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za červenec 2023. V souhrnném hlášení plátci DPH uvedou za dané zdaňovací období údaje o DPH, které vyúčtovali i sami zaplatili. Kontrolní hlášení slouží k ověření a kontrole správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání a souhrnném hlášení.

Do 31. 8. 2023 je potřeba splnit další daňové povinnosti

Jste-li zemědělec či chovatel ryb s vyměřenou daní za nemovitý majetek vyšší než 5 000 Kč, tak do 31. 8. 2023 musíte zaplatit první splátku daně. Díky rozložení splátek není finanční zatížení tak veliké.

Pokud se jako plátci DPH zabýváte dovozem zboží, pak v rámci OSS (One Stop Shop) musíte do 31. 8. 2023 podat daňové přiznání a zaplatit daň. Tento režim umožňuje snadnější správu daní pro mezinárodní obchodníky.

Do 31. 8. 2023 je také termín pro odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023. Platí pro poplatníky daně za specifické druhy příjmů (z dividend, dluhopisů apod.), které však finanční úřad odvádí přímo z příjmu, není tak nutné podávat daňové přiznání.

Hlídání termínů zajistí odborníci, především daňoví poradci

„Pro naše klienty hlídáme všechna data a pomáháme jim se všemi náležitostmi. Oblast daní se stále vyvíjí a mění a firmy často nemají sílu ani možnost všechny novinky sledovat, což je naprosto pochopitelné. Svůj čas musí investovat jinde. Oproti tomu my jako certifikovaní daňoví poradci termíny a změny v legislativě sledujeme neustále,“ uvádí Jan Kotala, jednatel společnosti EKP Advisory.

Zajímá vás více zpráv z prostředí daňového poradenství, zpracování mezd či legislativy? Přečtěte si naše další články. Novinky ze světa daní a účetnictví můžete mít každý měsíc v emailu. Nevíte jak? Zašleme Vám náš newsletter EKPrůvodce.