Zpět
|Blog

Den daňové svobody

EKP_Den danove svobody

Včera jsme v ČR slavili Den daňové svobody – den, kdy průměrný daňový poplatník obrazně přestává pracovat na stát a začne vydělávat pro sebe.

Oproti předešlému roku jsme se dne daňové svobody dočkali o 2 dny dříve, což znamená, že veřejné výdaje se v poměru k HDP snížily.

 Je zajímavé sledovat, jak se Den daňové svobody liší v různých zemích. Například v USA připadá tento den na konec května, v Německu na konec června a ve Finsku dokonce až konec července. Tyto rozdíly odrážejí různé daňové systémy a úrovně daňové zátěže v jednotlivých státech. Průměr v OECD je 6.6., průměr v Eurozóně je 30.6.

Pro příští rok se očekává, že se Den daňové svobody v ČR může posunout až o týden dopředu. Aby se tak ale stalo, musí vláda dostát svým předsevzetím snížit veřejné výdaje a zároveň musí česká ekonomka (HDP) rozumně růst.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně daní, neváhejte nás kontaktovat. Společně můžeme najít řešení, která Vám pomohou dosáhnout Vašeho soukromého dne daňové svobody co nejdříve. 

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.