Zpět
|Blog

Dnes je termín zaplacení daně z nemovitosti

EKP_Dan z nemovitosti

Od letošního roku zaznamenali majitelé nemovitostí výraznou změnu ve výši daně z nemovitých věcí. Zvýšení daně schválila v loňském roce vláda v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Vlastníkům bytů, domů, pozemků a garáží letos stoupla daň o 80 %. Ale je to vše? Na to se dnes podíváme.

Mnohé obce současně zvýšily daň pomocí místního koeficientu v rozmezí 1,1 až 5,0, kterým se násobí základní sazba stanovená podle počtu obyvatel. Pro mnohé poplatníky tak oproti loňskému roku daň z nemovitých věcí vzrostla na trojnásobek až čtyřnásobek. Termín pro úhradu celé částky daně nebo její první splátky (pokud je daň vyšší než 5 000 Kč) je 31. května 2024. Druhá splátka pak musí odejít do 30. listopadu.

Výměra daně by již měla všem dorazit

Informaci o výši daně by již měli všichni vlastníci znát, došla jim prostřednictvím složenky, datové schránky či mailem. Zaplatit je možné daň složenkou, přes SIPO, bankovním převodem či přes QR kód. Může se stát, že s výší daně nebudete souhlasit, pak se lze proti rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne doručení složenky.

Pozor na úroky z prodlení

Pokud daň neuhradíte včas, může dojít k vyměření úroku z prodlení. Lhůtu máte do čtyř dnů po splatnosti, správce daně vám pak začne účtovat úroky z prodlení. Tyto úroky se vypočítávají z repo sazby ČNB platné k prvnímu dni kalendářního pololetí. Aktuálně se tedy použije sazba platná k 1. lednu 2024, což je 6,75 % a dalších 8 %. Úroky z prodlení se však nezačnou počítat, pokud jejich celková výše nepřesáhne 1 000 korun.

Raději dodržujte termíny

Platba daně z nemovitých věcí je každoroční povinností, kterou by žádný majitel nemovitosti neměl podcenit. Dodržení termínů a správná forma úhrady pomohou předejít zbytečným komplikacím. V případě nejistoty se obraťte na finanční úřad nebo na kvalifikovaného daňového poradce.

Máte-li zájem o další aktuality, sledujte nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.