Zpět
|Covid

EET

  • Poslední vlna EET se pozastaví po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
  • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl projednán Sněmovnou i Senátem a podepsán prezidentem ČR.
  • Pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
  • Více informací ZDE
  • Poslanecká sněmovna schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.
  • Zákon byl dne 2. 6. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2020 Sb.