Zpět
|Novinky

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně (FASTER).

Evropska komise zverejnila navrh smernice k jednotnemu systemu uplatnovani srazkove dane (FASTER)

FASTER (Faster and Safer Tax Excess Relief) je nový systém navržený EU za účelem zamezení dvojímu zdanění a zabránění zneužívání daňových předpisů v oblasti srážkové daně. Navržená účinnost směrnice je od 1. ledna 2027. Návrh má zavést rychlejší postupy pro uplatňování srážkových daní především při výplatách zisků a úroků z veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů.

V současné době je postup vrácení sražené daně velmi zdlouhavý a nákladný. Investoři musí mnohdy opakovaně žádat o potvrzení daňové rezidence a vyplňovat několik formulářů, což odrazuje zejména retailové investory od přeshraničních investic. Problémem je zároveň velké riziko daňových podvodů a zneužívání daňových předpisů, což vede ke ztrátám příjmů členských států.

Evropská komise přišla s návrhem směrnice k jednotnému systému uplatňování srážkové daně. Hlavními nástroji by měly být zavedení jednotného digitálního certifikátu o daňové rezidenci a zavedení centrálního registru finančních zprostředkovatelů, kteří vystupují mezi investorem a plátcem srážkové daně (emitentem cenného papíru).

Potvrzení o daňovém rezidenství by mělo být plně digitální. Investorům mající portfolio v různých členských státech by tak stačilo zažádat o jedno potvrzení. Potvrzení by mělo být vydáno do jednoho pracovního dne od podání žádosti a platilo by po celý kalendářní rok, v němž byla žádost podána.

Centrální registr finančních zprostředkovatelů zase poskytne správci daně informace nezbytné ke kontrole nároku pro sníženou sazbu daně a dalších požadavků. Zejména velké instituce provádějící výplaty dividend a popř. úroků budou povinny se do tohoto registru zaregistrovat.

Zdroj: EKPrůvodce srpen/2023

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.