Zpět
|Novinky

Vládní koalice navrhuje v rámci konsolidačního balíčku zavedení tzv. funkční měny

Vladni koalice navrhuje v ramci konsolidacniho balicku zavedeni tzv. funkcni meny

Dne 23. srpna 2023 představila vládní koalice novinky týkající se navrhovaných úprav v rámci konsolidačního balíčku. Koaliční strany je předloží jako společný pozměňovací návrh a v úterý 5. září 2023 ho projedná Poslanecká sněmovna. Základním bodem představených novinek je koncept tzv. funkční měny v účetnictví. Původně plánovaná součást nového zákona o účetnictví tak může být zavedena dříve, a to již od 1. ledna 2024.

Navrhovaným krokem vlády je umožnit firmám vést účetnictví nejen v českých korunách, ale také ve vybraných zahraničních měnách, a to v EUR, USD nebo GBP. Tato možnost je otevřena jen těm společnostem, které většinu svých finančních transakcí realizují právě v některé z těchto měn. Doposud však není jisté, jakou formou bude funkční měna implementovaná do našeho daňového systému.

Funkční měna přinese firmám výhody i nevýhody

Firmy, které se rozhodnou zavést funkční měnu do svého účetnictví totiž můžou čelit četným výzvám. Například jestliže firma opětovně nesplní podmínky funkční měny, nebude se moci vrátit zpět k české koruně, dále může mít složitější účetnictví kvůli nekompatibilitě s daňovým systémem či účetními softwary a navýší se jí administrativní zátěž. Ale tak jako bude podnik čelit nevýhodám na jedné straně, budou přicházet výhody na straně druhé. Odpadnou mu kurzové rozdíly a zjednoduší se interní reporting a účetní uzávěrky.

Znění úprav ještě není zcela známé

Koalice v srpnu projednala více změn. Mezi nimi jsou například zaměstnanecké benefity (u některých daňových benefitů bude strop na úrovni poloviny průměrné mzdy), výnos z daní nemovitých věcí zůstane obcím, zvýšení daně za herní automaty, zjednodušení evidence dohod o provedení práce či nerealizované kurzové rozdíly (neuhrazené pohledávky se nezahrnou do základu daně). Navrhované úpravy a jejich konkrétní znění však zatím není veřejně dostupné. Vládnímu konsolidačnímu balíčku se věnujeme i v jiném článku, například zde.

Více informací naleznete na www.ekp.cz.