Zpět
|Blog

Minimální daň z příjmů pro nadnárodní a vnitrostátní skupiny

EKP_Minimalni prijmy

Poslanecká sněmovna 27. října 2023 schválila ve třetím čtením návrh zákona o dorovnávacích daních pro zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a vnitrostátních skupin. Ty by měly nově odvádět 15% minimální daň z příjmů. Cílem nového zákona je zajistit, aby nadnárodní skupiny platily spravedlivý podíl na dani bez ohledu na to, kde působí, a aby přestaly přesouvat své zisky do tzv. daňových rájů. Návrh zákona byl měl platit od 31. prosince 2023.

*„Zákon o dorovnávacích daních přinese do českého daňového systému dvě nové formy přímé daně: přiřazovanou dorovnávací daň a českou dorovnávací daň,“* uvádí Jan Kotala, jednatel EKP Advisory

Dorovnávací daně z příjmů budou dvě

Přiřazovanou dorovnávací daň budou platit mateřské společnosti velkých firem s ročními výnosy přesahujícími 750 milionů EUR, pokud jejich celkové efektivní zdanění klesne pod 15 %. Dorovnávací daň se v tomto případě určí pro členskou entitu mateřské společnosti. Česká dorovnávací daň se zaměří na zdanění subjektů, kterým plynou příjmy z českých zdrojů.

Co přinese nová daň do státního rozpočtu?

Odhaduje se, že nová daň by mohla přinést do státního rozpočtu mezi 4 až 6 miliardami Kč při současné sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 19 %. V případě, že by sazba této daně po schválení vládního konsolidačního balíčku vzrostla na 21 %, tak výnos poklesne na 2 miliardy Kč. Zvýšením sazby daně z příjmů právnických osob totiž dojde k vyššímu zdanění českých dceřiných společností a poboček a tím i omezení prostoru pro aplikaci dorovnávacích daní.

Novému vládnímu konsolidačnímu balíčku se věnujeme například zde.

Podívejte se na naše další články ze světa daní, daňového poradenství a financí. Najdete nás na EKP Advisory, Facebook či LinkedIn.