Zpět
|Novinky

Soudní spory a útěk do zahraničí aneb vláda chce zdanit prodeje firem

eisenwort lukas konsolidacni balicek

Nedávno představený vládní konsolidační balíček přinesl mnoho změn a experti postupně zjišťují, že obsahuje mnoho děr. Ve čtvrtek 8. 6. 2023 vyšel v Hospodářských novinách například článek o jednom z bodů balíčku, že vláda chce zdanit prodeje firem. Pro HN se k problematice vyjádřil i jeden z jednatelů naší poradenské společnosti EKP Advisory, Lukáš Eisenwort. Nastínil, že kromě hrozby odchodu firem do zahraničí a většímu počtu soudních sporů kvůli ocenění podniků se společnostem nemusí líbit také to, že se zdanění příjmů z prodeje podílů ve firmách bude týkat všech firem bez rozdílu v datu založení firmy v souvislosti s nabytím účinnosti této změny.

„Běžné přechodné ustanovení při změně podmínek zdanění nebo osvobození je ve smyslu, že pokud byl prodávaný majetek nabyt před datem účinnosti změny, použijí se na prodej podmínky platné před provedením změny,“ říká Lukáš Eisenwort. Postupovalo se tak například i tehdy, když se lhůta pro osvobozený prodej nemovitostí prodloužila z pěti na deset let. Tady to však neplatí. *„Otázkou tak bude, zda tato forma přechodného ustanovení nebude napadána kvůli retroaktivitě,“* doplňuje Eisenwort. Stejně jako při minulých novelizacích by se totiž správně mělo zdanění podílů týkat až podílů nabytých po platnosti zákona. Nový vládní konsolidační balíček toto neumožňuje.

Start-upy jsou ohroženy nejvíce

Soudní spory však hrozí i ohledně ocenění firem. Ocenění je totiž velmi subjektivní záležitost a z tohoto hlediska jsou nejvíce ohroženy start-upy. Ty mají sice nejistou budoucnost, ale většinou zaznamenávají rychlý růst, což pro majitele znamená, že v krátkém časovém období vydělají velké peníze. Potenciální hodnota při prodeji firmy se tak během několika málo let může vyšplhat skutečně vysoko. Například u start-upu, jehož hodnota od konce letošního roku stoupne o sto milionů korun, tak majitel zaplatí při jeho prodeji do státní pokladny skoro čtrnáct milionů korun (dle vládního balíčku bude totiž nově 23% sazba DPH nad 40 milionů korun). Letos by však byl od této daně osvobozený.

Firmy budou zvažovat útěk do ciziny

Existuje tak reálné riziko, že se spousta firem v rámci daňové optimalizace přesune do zahraničí. „Kapitál je extrémně mobilní. A pokud někdo bude předpokládat, že by tato změna mohla negativně ovlivnit jeho příjmy, bude hledat cestu, jak zdanění zabránit. Ať už to bude jiné načasování prodejů, aby nepřekročil 40milionovou hranici ročně, nebo přesun investic do jiné právní formy nebo jurisdikce,“ uvádí Eisenwort. Ministerstvo očekává, že toto nové zdanění firem přinese do státní kasy od roku 2025 ročně 300 milionů korun. Podle expertů je však velice pravděpodobné, že efekt bude zcela opačný a výnos mizivý.

Bez dobrého daňového poradce se firmy neobejdou

Závěrem lze říci, že připravovaná změna bude mít dopad nejen na firmy samotné, ale také přímo na státní správu, které ve velké míře naroste byrokracie spojená s kontrolou tržního ocenění firem. Znalci, kteří budou společnostem vydávat posudky k jejich hodnotě, a daňoví poradci však budou v příštích letech nepostradatelnými parťáky všech podniků, které budou chtít prodávat své podíly.

Celý článek si můžete přečíst zde. Více o Lukáši Eisenwortovi si můžete přečíst na našich stránkách.