Zpět
|Blog

Vrácení DPH za zboží a služby z jiných členských států Evropské Unie

Vrácení DPH ze zahraničí

Nakoupili jste zboží či služby v jiném členském státě EU s DPH sazbou daného státu? Máte nárok na vrácení tohoto DPH. Žádat můžete o vrácení veškerého DPH z pořízeného zboží a služeb na území jiného členského státu, jež jste použili pro své podnikatelské aktivity a toto zboží nebylo fakturováno v rámci přenesené daňové povinnosti. Jedná se například o případ, kdy plátce podniká velké množství pracovních cest do zahraniční, při nichž nakupuje zboží a služby pro svou podnikatelskou činnost. Takovýmito nákupy a zároveň náklady pro podnik jsou například náklady na ubytování, pohonné hmoty, parkovné, jízdné v hromadné dopravě či taxi služby, vstupy na odborné veletrhy, výstavy a kongresy.

Žádost o vrácení DPH

Žádost o vrácení DPH za rok 2019 je nutné podat do 30. září tohoto roku. Zpoždění v podání žádosti je nepřípustné. Aby bylo možné zažádat o vrácení DPH podat, je zapotřebí splnit následující podmínky:

  • Jste plátce DPH v České republice,
  • neměli jste v daném roce provozovnu, či sídlo v jiném členském státu ze kterého požadujete vrácení DPH,
  • úhrn DPH za minulý rok, které požadujete vrátit je vyšší jak 50 EUR,
  • doklady o koupi mají všechny zákonem předepsané náležitosti členského státu.

O vrácení je možné žádat i v kratších termínech než jeden rok, avšak toto období nesmí být kratší jak tři měsíce a částka o jejíž vrácení žádáte nesmí být nižší jak 400 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

Zpracování žádosti na vrácení DPH

Pokud máte zájem o zpracování žádosti na vrácení DPH z jiného členského státu EU, neváhejte se na nás obrátit.