Zpět
|Novinky

Změna u osvobození nájmu od DPH se blíží

Změna osvobození nájmu od DPH

S účinností od 01.01.2021 se mění podmínky pro uplatňování DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci dle § 56a ZDPH. Doposud se mohl plátce rozhodnout, zda u nájmu nemovitých věcích jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň či ne. Od 1. ledna 2021 však nebude možno DPH vůbec uplatnit, pokud bude předmětem pronájmu následující:

  • stavba rodinného domu;
  • obytný prostor;
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru;
  • stavba, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem (a pozemek nebo právo stavby, jehož je taková stavba součástí).

U výše zmíněných typů nájmu se tedy od 01.01.2021 bude jednat o osvobozené plnění bez nároku na odpočet.

Pronajímatelé nemovitostí by tedy měli věnovat pozornost tomu, zda jejich nemovitosti nespadají nově do jedné z kategorií osvobozených nájmů bez nároku na odpočet. Možný problém by mohl představovat pojem „obytný prostor“. ZDPH však blíže definuje co se tímto pojmem rozumí. Jedná se o byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

Ohledně změny ustanovení § 56a ZDPH je třeba i upozornit na lhůtu 10letého trestu pro sledování nároku na odpočet dle § 78 ZDPH. Problém nastane u nemovitostí určených k bydlení pořízených pronajímatelem v roce 2011 a později, u kterých byl uplatněn odpočet daně na vstupu. Pronajímatel tak bude muset každoročně provádět korekci odpočtu DPH z původně uplatněného odpočtu (vracet každý rok 1/10 částky) až do naplnění lhůty 10 let. Stejná situace bude i u technického zhodnocení, které plátce daně na nemovitosti provedl, pokud k 1. lednu 2021 dosud neuplynulo 10 let od jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání.