Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na březen 2024

EKP_Danovy kalendar

Významná data a přehled nad daňovými povinnostmi je klíčové. Proto představujeme náš pravidelný daňový kalendář, který vám poslouží jako průvodce pro vaše daňové záležitosti. Dodržováním těchto termínů se vyhnete nepříjemným sankcím a zbytečným komplikacím. Co nesmíte opomenout v březnu, se dočtete v dnešním článku.

Zaměstnanci musí své roční zúčtování daně za rok 2023 podepsat u zaměstnavatele nejpozději do 15. 2. 2024. Zaměstnavatel je pak povinen podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 nejpozději do 1. 3. 2024 (v listinné podobě), elektronicky pak do 20. 3. 2024.

Daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax

Daň z mimořádných zisků byla Ministerstvem financí v letech 2023 – 2025 zavedena pro velké finanční instituce a energetické a petrochemické společnosti. Podle schváleného návrhu Poslaneckou sněmovnou činí tzv. sazba windfall tax 60 %. Tato sazba se uplatňuje jako daňová přirážka ke standardní sazbě daně z příjmů právnických osob (19 %) na nadměrný zisk dotčených firem. Společnosti musí uhradit čtvrtletní zálohu na tuto daň do 15. 3. 2024.

Do 15. 3. 2024 mají i lidé s vysokými příjmy, kteří odvedli na daních za rok 2023 více než 150 tisíc Kč, povinnost uhradit čtvrtletní zálohu na daně. Ta činí 25 % z poslední zaplacené částky daně z příjmů a je nutné ji platit každý kvartál.

Paušální záloha a měsíční odvod za únor 2024

Do 20. 3. 2024 mají zaměstnavatelé povinnost uhradit paušální zálohu za únor 2024, což je měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů. Tento průběžný odvod umožňuje rozložení daňové povinnosti a snižuje riziko nedoplatků při podání daňového přiznání. Paušální záloha zajišťuje státu finance pro veřejné služby a další projekty.

Plátci DPH si poznačí datum 25. 3. 2024

Pondělí 25. 3. 2024 je dnem pro podání daňového přiznání a splatnost daně za únor 2024 pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Plátci DPH na základě svých obchodních transakcí a částek, které se vztahují k DPH, podají daňové přiznání. Stejný termín platí také pro souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za únor 2024. V souhrnném hlášení plátci DPH uvedou za dané zdaňovací období údaje o DPH, které vyúčtovali i sami zaplatili. Kontrolní hlášení slouží k ověření a kontrole správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání a souhrnném hlášení. Do 25. 3. 2024 je rovněž nezbytné odevzdat daňové přiznání za únor také v případě spotřební daně.

Pro režim OSS platí konec března

Plátci DPH, kteří se zabývají dovozem zboží, musí do 31. 3. 2024 podat daňové přiznání a zaplatit daň v rámci režimu OSS (One Stop Shop). Tento režim usnadňuje mezinárodním obchodníkům správu daní.

Nemusíte si pamatovat všechny termíny v daňovém kalendáři sami. Můžete se spolehnout na daňové poradce, kteří své znalosti a know-how využívají právě k monitorování finančních záležitostí svých klientů.

Zajímá vás více zpráv z prostředí daňového poradenství, zpracování mezd či legislativy? Přečtěte si naše další články.