Zpět
|Novinky

Daňový kalendář na leden 2024

Daňový kalendář na leden 2024

Určení termínů a sledování klíčových dat je v oblasti daňových povinností mimořádně důležité. Zde je náš pravidelný průvodce, daňový kalendář, který vás provede hlavními událostmi spojenými s placením daní. Dodržováním těchto termínů se vyhnete nepříjemným sankcím a zbytečným komplikacím. Dnešní článek se zaměřuje na důležitá data v lednu 2024.

Zaměstnavatelé mají povinnost uhradit paušální zálohu za prosinec 2023 do pondělí 22. 1. 2024. Tato záloha představuje měsíční platbu odvodů ze sražených záloh na dani z příjmů. Tento průběžný odvod umožňuje rovnoměrné rozložení daňové zátěže a minimalizuje riziko nedoplatků při podání daňového přiznání. Finanční prostředky z paušální zálohy jsou určeny pro veřejné služby a další státní projekty.

DPH za prosinec 2023

Podání daňového přiznání a zaplacení DPH za 4. čtvrtletí a prosinec 2023 pro plátce daně z přidané hodnoty (DPH) je nutné do čtvrtka 25. 1. 2024. Ti, kteří jsou povinni platit DPH na základě svých obchodních transakcí a částek spojených s DPH, musí v tomto termínu podat daňové přiznání. Stejně tak je tento termín určený i pro podání souhrnného hlášení a kontrolního hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2023.

Daňové přiznání k silniční dani

Středa 31. 1. 2024 je termínem pro podání daňového přiznání k silniční dani a splatnost daně za rok 2023. Podle aktuální legislativy podléhají silniční dani pouze nákladní automobily kategorií N2 a N3 a jejich přívěsy kategorií O3 a O4. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsaná v technickém průkazu vozidla jako majitel.

Daň z nemovitostí se letos dotkne více lidí

V lednu díky vládnímu konsolidačnímu balíčku vzroste počet lidí, kteří budou muset podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024. Termín podání daňového přiznání je do 31. 1. 2024. Nově se to týká majitelů garáží, uživatelů budov, u nichž není znám vlastník, majitelů zpevněných ploch, stavebních pozemků či pozemků v národním parku, pronajímatelů místností v obytných jednotkách a uživatelů nemovitostí ve vlastnictví SPÚ či ÚZSVM.

Poslední leden platí pro ty, kdo využívají režim OSS

Konec ledna představuje klíčový termín i pro plátce DPH, kteří využívají režim OSS (One Stop Shop) při dovozu zboží. Do 31. 1. 2024 musí tito plátci podat daňové přiznání a současně uhradit daně. Tento režim výrazně usnadňuje mezinárodním obchodníkům administrativu spojenou s daněmi.

Odvod daně za prosinec ze specifických druhů příjmů

Co se týká odvodu daně za prosinec ze specifických druhů příjmů, například z dividend a dluhopisů, je termín pro úhradu daně stanovený na 31. 1. 2024. V takovém případě není nutné podávat samostatné daňové přiznání, neboť finanční úřad již odvádí daně přímo ze získaných příjmů, tedy srážkou daně.

Daňová legislativa může být složitá

Ti, kteří vnímají sledování termínů a změn v daňové legislativě jako poměrně náročnou aktivitu, mají možnost využít odborníků s potřebným know-how. Daňoví poradci využívají své odborné znalosti, dostupné zdroje a vlastní expertízu k tomu, aby klientům pomohli efektivně řídit jejich finanční záležitosti. Pak se firmy můžou naplno věnovat svému růstu a rozvoji podnikání.

Zajímá vás více zpráv z prostředí daňového poradenství, zpracování mezd či legislativy? Přečtěte si naše další články.